SBSettings

Wielu zna bardzo dobrze tę aplikację, wielu nie wyobraża sobie bez niej życia a wielu będzie po prostu zdziwionych, że w ogóle o niej piszę w końcu jej istnienie i niezbędność jest taka oczywista. AppleApps stawia sobie za zadanie zgromadzenia wokół siebie niezbędnika aplikacyjnego i to jest nasze wytłumaczenie. Dodatkowo SBSettings jest składową jednej z aplikacji, o której pragniemy napisać w niedalekiej przyszłości tak samo jak o adc2add.

SBSettings to dodatkowy panel z przyciskami szybkiego dostępu do obsługi telefonu. Po zainstalowaniu SBSettings nie zobaczymy żadnej ikonki na pulpicie. Jego uruchamianie jest dosyć specyficzne. Podczas instalacji SBSettings instalowany jest automatycznie Activator, który dodaje nam możliwość konfigurowania gestów na wyświetlaczu iUrządzenia. Przesuwając palcem po linii prostej góry wyświetlacza, od wizerunku baterii do nazwy sieci lub odwrotnie. Po wykonaniu tego manewru z góry na dół ‚zjedzie’ dodatkowe menu z przyciskami. Przykładowe przyciski to ‚Procesy’, Szybka zmiana jasności wyświetlacza, Włączanie/Wyłączanie 3G, Włączanie/Wyłączanie Wi-Fi, Włączanie/Wyłączanie przesyłania danych przez sieć komórkową, Szybkie przełączanie w tryb samolot i wiele wiele innych. W Cydii można znaleźć wiele dodatkowych przycisków, które aktywujemy klikając na ‚More’. Dodatkowo aplikacja umożliwia nam ukrywanie ikon aplikacji w taki sposób aby były niewidoczne na pulpitach lub szybkie wykonanie ‚Resprig’ czyli przeładowanie trybu graficznego w iOS. Aplikacja zdecydowanie z kategorii niezbędne lub bardzo ułatwiające życie.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...